ЗОШТО ПРЕСПАНСКАТА НОСИЈА Е ЦРНА?

За разлика од другите делови на Македонија, народната носија во Преспа е претежно црна. Меѓу луѓето се кажува дека овде во минатото се носела бела носија, но дека таа била заменета со црна по трагичниот настан на ослепувањето на Самоиловите војници.

(народна носија во Ресен)

800px-Folk_costumes_-_Resen

Напишете коментар