Архангел Гаврил на банкнота од 50 денари, фреска од Св. Ѓорѓи, Курбиново, XII век

Во Новиот Завет, Гаврил е ангелот кој му открива на Захарија дека Јован Крстител ќе ѝ се роди на Елисавета , и ја посетува Марија за да ѝ соопшти дека ќе го роди Исус. Гавриловата посета на Марија во Евангелието според Лука често пати се нарекува „Благовештение“ , настан кој се слави на 25 март кај православците и римокатолиците.

Гаврил го посетил и Јосиф. Откога чул за, Јосиф сакал да ја остави Марија, но на сон му се јавил „Господов ангел“ и му рекол дека таа зачнала од Светиот Дух. 

Според една подоцнежна легенда, тој е и неименуваниот ангел во Откровението кој дува во труба за да го најави Судниот Ден.

С.А

 

Напишете коментар