Најавени измени на Законот за авторското и сродните права

Поради целокупната затечена незавидна состојба во областа на авторското право и сродните права, во Министерството за култура во тек е изработка на текстот на Предлог- законот за изменување и дополнување на Законот за авторското право и сродните права, во насока на усогласување со новата Директива 2014/26/EC за колективно управување со авторското право и сродните права и мултитериторијално лиценцирање на музички дела за користење преку интернет.

Министерството за култура, нагласи Алаѓозовски, во септември ќе го даде текстот на Предлог-законот за измена на Законот за авторското право и сродните права на јавна расправа, воедно ќе се ангажира и стручна комисија од експерти од оваа област, да дадат мислење по текстот на измените. Појасни дека текстот на Предлог-законот во септември ќе биде испратен и на мислење/експертиза до експерти од ЕУ, надлежни за оваа област.

Напишете коментар