НАЈНОВО :

Many of the young generations of Macedonian descent born in Australia are celebrating Ilinden

Share Button

Honorary Consul of the Republic of Macedonia in Perth, Mr Zoran Koseski says many of the third and fourth generations born in Australia understand the meaning of Ilinden, understand that the Macedonians have their own historical roots and that part of these roots is the National Day Ilinden

Голем дел од младите генерации со македонско потекло родени во Австралија го слават Илинден

Почесниот конзул на РМ во Перт, г-дин Зоран Ќосески вели дека голем број и од третите и четвртите генерации родени во Австралија го разбираат значењето на Илинден , разбираат дека Македонците имаат свои историски корени и дека дел од тие корени е и националниот празник Илинден

уредник

Related Posts

Create AccountLog In Your Account