КОЗАРОВ: По барање на граѓаните од м.о.Димитар Влахов на терен да се види состојбата за НЕ работењето Општината и Јавните претпријатија

Goran Kozarov додаде 29 нови фотографии — се чувствува изнервирано.

По барање на граѓаните од м.о.Димитар Влахов се излезе на терен да се види состојбата за НЕ работењето и НЕ знаењето да се раководи со ОпШтината и Јавните претпријатија.
Да се порача и наштампа ОТЧЕТ за 100.000 евра НЕ е успех.
ДА ИМ СЕ ИЗЛЕЗИ ВО ПРЕСРЕТ НА ГРАЃАНИТЕ КОИ ЖИВЕАТ ВО ОВОЈ ДЕЛ НА ГРАДОТ Е УСПЕХ И ДА ИМ СЕ ПОДОБРИ ЖИВОТНИОТ СТАНДАРТ.

#ЗАЖИВОТВОБИТОЛА…..

Фотографија на Goran Kozarov.

Фотографија на Goran Kozarov.

Фотографија на Goran Kozarov.

Фотографија на Goran Kozarov.

Фотографија на Goran Kozarov.

Фотографија на Goran Kozarov.

Фотографија на Goran Kozarov.

Фотографија на Goran Kozarov.

Фотографија на Goran Kozarov.

Фотографија на Goran Kozarov.

Фотографија на Goran Kozarov.

Фотографија на Goran Kozarov.

Фотографија на Goran Kozarov.

Фотографија на Goran Kozarov.

Фотографија на Goran Kozarov.

Фотографија на Goran Kozarov.

Фотографија на Goran Kozarov.

Фотографија на Goran Kozarov.

Фотографија на Goran Kozarov.

Фотографија на Goran Kozarov.

Фотографија на Goran Kozarov.

Фотографија на Goran Kozarov.

Фотографија на Goran Kozarov.

Напишете коментар