Со колкави финансии живее населението во Македонија?

Во Македонија има големи разлики во месечните приходи. Според податоците што ги објави Министерството за финансии, овој феномен е со тенденција на пораст. Според министерот за финансии, Драган Тевдовски, нееднаквостите што постојат од аспект на приходите, претставуваат опасност за продлабочување на финансиската криза.

Бранимир Јовановиќ, советник во Министерството за финансии, изјави дека објавените податоци се земени од Управата за јавни приходи, каде секој граѓанин има обврска да ги пријави своите приходи. Според објавената анализа, една третина од граѓаните живеат со месечен приход од само 170 евра.

Високата нееднаквост на приходите ја потврдува и фактот дека 775 лица имаат приходи од над 100 илјади евра. Нивната заедничка годишна добивка од 190 милиони евра е еднаква на сумата на приходите на 210 илјади граѓани кои се со најниски месечни приходи.

ТВ 21

Напишете коментар