– Ало, добар ден, дали е тоа општината?
– Да, повелете!
– Ај кажете ми еден виц?
– Господине, тука се работи, нема време за вицови!
– Ха ха ха, добар виц, ха ха ха…

Image result for телефон