Св. Троица — археолошки локалитет во Битола

Св. Троица — археолошки локалитет во Битола. Локалитетот претставува базилика одстарохристијанско време. Се наоѓа на околу 500 m југозападно од централното градско подрачје, на блага падина во атарот на Хераклеја Линкестис, каде во 1970 година е изградена црквата Св. Троица, и тоа врз темели на старохристијанска базилика. Во дворното место на црквата има неколку примероци од мермерна декоративна пластика: мено со база, фрагмент од парапетна плоча, капител и др. Веројатно одовде потекнува вотивната плоча посветена на Асклепиј. Постои можност тука да било лоцирано светилиште посветено на Асклепиј, зашто во непосредната близина се наоѓа извор кој денес се смета за лековит. Наодите се сместени во лапидариумот на Хераклеја

Напишете коментар