ПОЖАРОТ ВО НАЦИОНАЛЕН ПАРК „ПЕЛИСТЕР“ИМА ОПАСНОСТ ДА НАВЛЕЗЕ ВО БУКОВАТА ШУМА

Активен пожар има во Националниот парк „Пелистер“, кај место викано „Изворите“ на река Шемница над село Маловишта. Гори трева и нискостеблести растенија, но има опасност пожарот ва влезе во букова шума. Известени се ЕЛС Битола, ДЗС Битола, НП Пелистер Битола, ТППЕ Битола, МЗШВ Битола и СВР Битола. На терен се излезени екипа од НП Пелистер, ТППЕ Битола и од ДЗС Битола.

Фотографија на Dule Gruevski.

Напишете коментар