ПОЖАРОТ ВО НАЦИОНАЛЕН ПАРК „ПЕЛИСТЕР“ИМА ОПАСНОСТ ДА НАВЛЕЗЕ ВО БУКОВАТА ШУМА

Share Button

Активен пожар има во Националниот парк „Пелистер“, кај место викано „Изворите“ на река Шемница над село Маловишта. Гори трева и нискостеблести растенија, но има опасност пожарот ва влезе во букова шума. Известени се ЕЛС Битола, ДЗС Битола, НП Пелистер Битола, ТППЕ Битола, МЗШВ Битола и СВР Битола. На терен се излезени екипа од НП Пелистер, ТППЕ Битола и од ДЗС Битола.

Фотографија на Dule Gruevski.

Напишете коментар