Во Новаци ќе отпочне проектот Општинско корисна работа – Учиме заедно“

Градоначалникот на општина Новаци Лазар Котевски ќе го најави отпочнувањето на проектот „ Општинско корисна работа – Учиме заедно“.

Image result for новаци

Проектот „Учиме заедно“ е четврт проект на општина Новаци од програмата Општинско-корисна работа  во кој се ангажираат 4 невработени лица и тоа: 

– 1 дефектолог -кој ќе работи со децата на предшколска возраст од ЦРДР „Бамби“ а кои имаат потешкоотии во изговарање на оддредени гласови

– 1 одразовен асистен -кој ќе работи со ученик со посебни потреби во насока на пружање на помош во совладување на наставниот матерјал,пишување на домашни задачи и постигнување на целите во ИОП(индивидуален образовен програм)

– 2 наставнички кои во селата Добромири и  Агларци ќе работат со ученици кои имаат потешкотии во совладување на матерјалот со цел да постигнат подобри резултати во учењето

Проектот трае 8 месеци за образовниот асистент и наставничките, а 6 месеци за дефектологот со хонорар од 6200 ,00 ден со вклучен персонален данок и осигурување при повреда на работа.

 

Напишете коментар