Национален парк Пелистер:НЕМА НЕЗАКОНСКО РАБОТЕЊЕ НА ПЕЛИСТЕР!

НЕМА НЕЗАКОНСКО РАБОТЕЊЕ НА ПЕЛИСТЕР!
Многу просто и едноставно – моликата трули над коренот до одредена висина, а бидејќи е висока и до 30 метри, ако првите 4-5 метри од коренот нагоре е трула, не се трули и другите 25 метри. Таа (трулата) може секогаш да се сруши, прекши и да направи штета на околните – здрави молики. Проблематичните – трулите, особено оние кои се веќе испаднати, според шумскиот ред – мора да се отстранат и ништо од сето тоа не е незаконски.

Фотографија на National Park Pelister - Macedonia.

Фотографија на National Park Pelister - Macedonia.

Фотографија на National Park Pelister - Macedonia.

Напишете коментар