БИТОЛСКИОТ ДРАГОР ЈА ПРОМЕНИ БОЈАТА.ГРАЃАНИТЕ СО ФОТОГРАФИИ ОД ДРАГОРОТ

Битолскиот Драгор денеска ја промени бојата на водата, граѓаните вознемирени објавуваат видеа и фотографии

Фотографија на Baze Tesla Stojcevski.

Фотографија на Rabie Bajramoska.

Фотографија на Rabie Bajramoska.

Фотографија на Davor Gulevski.

Фотографија на Davor Gulevski.

 

Напишете коментар