Идејата за фонтаната кај битолскиот Музеј но и предлог за Драгор и Тумбе Кафе

Убаво е барем и кога само погледнуваме како би можело да биде, поинаков изглед на фонтаната кај битолскиот музеј, Драгорот, Тумбе Кафе и слично.

Во 2015 година на фан страната Разубај ја Битола се постираа идеи за разубавување на Битола 

Да се потсетиме
1.Тумбе Кафе
Фотографија на Урбан дијалог / РазубаЈ ја Битола.
Фотографија на Урбан дијалог / РазубаЈ ја Битола.
Фотографија на Урбан дијалог / РазубаЈ ја Битола.
2.Драгор
Фотографија на Урбан дијалог / РазубаЈ ја Битола.
Фотографија на Урбан дијалог / РазубаЈ ја Битола.
Фотографија на Урбан дијалог / РазубаЈ ја Битола.
Фотографија на Урбан дијалог / РазубаЈ ја Битола.
Фотографија на Урбан дијалог / РазубаЈ ја Битола.
Фотографија на Урбан дијалог / РазубаЈ ја Битола.
3.Фонтана кај битолскиот Музеј
Фотографија на Урбан дијалог / РазубаЈ ја Битола.
Фотографија на Урбан дијалог / РазубаЈ ја Битола.
Фотографија на Урбан дијалог / РазубаЈ ја Битола.
Фотографија на Урбан дијалог / РазубаЈ ја Битола.
Фотографија на Урбан дијалог / РазубаЈ ја Битола.
Фотографија на Урбан дијалог / РазубаЈ ја Битола.
Фотографија на Урбан дијалог / РазубаЈ ја Битола.
Фотографија на Урбан дијалог / РазубаЈ ја Битола.
Фотографија на Урбан дијалог / РазубаЈ ја Битола.

Напишете коментар