Во Битола градината Nouschetie

Градината Nouschetie во 1908 година ја прекрстиле во парк на слободата.Се наоѓала на левата страна од Железничката улица, наспроти Белата касарна

Градината Nouschetie во Битола Градината Nouschetie, или како по 1908 година ја прекрстија во градина или парк на слободата, се наоѓала на левата страна на Железничката улица, одејќи кон југ, наспроти Белата касарна. Во неа се наоѓал киоск (како на сликата ) во кој се собирале офицерите во попладневните часови и во слободното време. Истиот го користеле и за прослави како што било прогласувањето на новиот устав за време на Младотурската револуција.

киоск во градината

фото Музеј Битола

Напишете коментар