Најблиску до рајот! Големо Езеро , НП Пелистер галерија

Share Button

Фотографија на National Park Pelister - Macedonia.

Фотографија на National Park Pelister - Macedonia.

Фотографија на National Park Pelister - Macedonia.

Фотографија на National Park Pelister - Macedonia.

Vlatko Krbaleski photos – 29.10.2017 – Golemo Ezero at NP Pelister

Напишете коментар