ФРИДРИХ НИЧЕ: КОГА ГЛЕДАТЕ ВО БЕЗДНА И БЕЗДНАТА ГЛЕДА ВО ВАС

Борбата со чудовишта со тек на времето може и вас да ве претвори во еден од нив.

Во рајот нема ниту еден од интересните луѓе.

Човекот е најсуровото животно.

Предноста на лошото помнење е дека човек може повеќе пати да ужива во добрите работи за првпат.

Кога гледате во бездна и бездната гледа во Вас

Во суштина постоеше само еден христијанин и тој умре распнат на крст.

Без музика животот би бил грешка.

Она што нема да не убие ќе не направи посилни

Браковите се несреќни не поради недостиг на љубов, туку поради недостиг на пријателство.

Не сум лут бидејќи ме лажеше, лут сум бидејќи отсега нема да можам да ти верувам.

Во љубовта секогаш постои лудост, но и за лудоста секогаш постои причина.

Секој ден во кој барем еднаш не сме танцувале, треба да се смета за изгубен ден.

Не постојат факти, постојат само толкувања.

Понекогаш луѓето не сакаат да ја слушнат востината бидејќи не сакаат да им се уништат илузиите.

Не можам да верувам во Бог, која постојано бара дарови.

Вистинскиот маж сака две работи: опасност и игра.Поради тоа ја сака жената како најопасна играчка.

Во светот постојат два вида луѓе. Оние кои сакаат да знаат и оние кои сакаат да веруваат

 

Напишете коментар