Интервју на Новост со Гоце Делчев Тодев, претседател на НСП

Новост:Колку членови брои Независниот синдикат на полицијата и колку досега имате основано синдикални подружници и организации?

Тодев:ГРАНСКИОТ НЕЗАВИСЕН СИНДИКАТ НА ПОЛИЦИЈАТА ОД 22.02.2016 ДО ДЕНЕСКА 11.11.2017 ОСНОВАШЕ -ВКУПНО 78 СИНДИКАЛНИ ПОДРУЖНИЦИ И ОРГАНИЗАЦИИ. 9 СИНДИКАЛНИ ОРГАНИЗАЦИИ во 9 ЗАТВОРИ КАКО НЕЗАВИСНИ СИНДИКАЛНИ ОРГАНИЗАЦИИ НА ЗАТВОРСКА ПОЛИЦИЈА И АДМИНИСТРАЦИЈА . 19 -СИНДИКАЛНО ПОДРУЖНИЦИ ВО ШУМСКА ПОЛИЦИЈА и АДМИНИСТРАЦИЈА – ДВЕ  ВО СУДСКАТА ПОЛИЦИЈА И АДМИНИСТРАЦИЈА И 48 -Синдикални Подружници и Синдикални Организации ВО ПОЛИЦИСКИТЕ СТАНИЦИ РЕГИОНАЛНИТЕ ЦЕНТРИ ЗА ГРАНИЧНИ РАБОТИ И ВО СЕКТОРИТЕ за ВНАТРЕШНИ РАБОТИ СВР.

Вкупниот број на ЗАЧЛЕНЕТИ ВО НСП Е 3050 ЧЛЕНОВИ , СО ПЛАН И ПРОГРАМА ВО АКТИВНОСТИ ЗА ДВОЈНО ЗГОЛЕМУВАЊЕ НА ЧЛЕНСТВОТО.

Фотографија на Независен Синдикат На Полицијата.

Новост: Колку редовни и колку годишни собранија досега имате одржано?

Тодев:ОД ФОРМИРАЊЕТО ДО ДЕНЕСКА ПРЕКУ ТРИ ВОНРЕДНИ СООБРАНИЈА И ЕДНО РЕДОВНО ГОДИШНО СООБРАНИЕ ДОНЕСЕНИ СЕ СООДВЕТНИ И ПОТРЕБНИ АКТИ И ДОКУМЕНТИ КОИ СЕ КОМПАТИБИЛНИ СО РЕАЛНАТА ПОТРЕБА ЗА ФУНКЦИОНИРАЊЕ НА ЕДЕН ВАКОВ НОВОФОРМИРАН И ПРОЕВРОПСКИ ГРАНСКИ СИНДИКАТ КОЈ Е СО СЕРИОЗНИ НАМЕРИ ДА ПРЕРАСНЕ ВО СИНДИКАТ СО ТЕМЕЛНА ОСНОВА ЗА ВО БРЗО ВРЕМЕ ОТПОЧНЕ СО ПРОЦЕС НА ПРЕГОВАРАЊЕ ЗА МЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА КОЛЕКТИВНИ ДОГОВОРИ КОИ СЕ СО ПОСЕБНО ЗНАЧЕЊЕ ЗА НАЧИНОТ НА ФУНКЦИОНИРАЊЕ НА ПРАВОТО ВО ОРГАНИЗАЦИОНИТЕ ЕДИНИЦИ КАЈ ШТО НЕЗАВИСНИОТ СИНДИКАТ НА ПОЛИЦИЈАТА ИМА ЧЛЕНСТВО.

Фотографија на Независен Синдикат На Полицијата.

Новост: Дали имате веќе потпишано протокол за соработка со Независниот полициски синдикат на Србија  и кои се плановите во поглед на полицискиот синдикат на Словенија?

Тодев :НЕЗАВИСНИОТ СИНДИКАТ НА ПОЛИЦИЈАТА ВЕКЕ ИМА ПОТПИШАНО СИНДИКАЛЕН ПРОТОКОЛ ЗА СОРАБОТКА СО НЕЗАВИСНИОТ ПОЛИЦИСКИ СИНДИКАТ НА СРБИЈА, СО СИНДИКАТОТ НА ПОЛИЦИЈАТА НА СЛОВЕНИЈА ВЕЌЕ СЕ ИЗВРШЕНИ ПОДГОТОВКИТЕ ЗА БРЗО ПОТПИШУВАЊЕ НА СИНДИКАЛЕН ДОГОВОР ЗА СОРАБОТКА со СЛОВЕНСКИОТ СИНДИКАТ

Фотографија на Независен Синдикат На Полицијата.

Новост: Кажете ми кои активности ги реализира НСП во последните три месеци?

Тодев :ПОСЛЕДНИТЕ ТРИ МЕСЕЦИ НСП ИМА СЕКОЈДНЕВНИ СИНДИКАЛНИ АКТИВНОСТИ ОД КОИ НАЈВИСОК ПРИОРИТЕТ ОД СЕ Е : ПОДГОТВЕН ПРЕДЛОГ КОЛЕКТИВЕН ДОГОВОР ЗА ШУМСКА ПОЛИЦИКА И АДМИНИСТРАЦИЈА, ПРЕДЛОГ КОЛЕКТИВЕН ДОГОВОР ЗА ЗАТВОРСКА ПОЛИЦИЈА И АДМИНИСТРАЦИЈА, СИНДИКАЛЕН МАРШ НА НСП ПО СТРУМИЧКИГЕ УЛИЦИ ЗА ЗАШТИТЕ НА ПРАВАТА НА ПОЛИЦАЕЦОТ КОИ УПОТРЕБИ ЛИЧНО ВООРУЖУВАЊЕ ВО ЕДНА ПОЛИЦИСКА АКЦИЈА ВО СТРУМИЦА, РЕАЛИЗИРАН Е СИНДИКАЛЕН МАРШ НА РЕЛАЦИЈА МЗШВ- МП-ВЛАДА на РМ СП ПРЕДХОДНО ДОСТАВЕНИ БАРАЊА ПОВРЗАНИ СО ПРЕДЛОГ ЗА ОПФАКАЊЕ И ПЛАНИРАЊЕ НА 10% ПОКАЧУВАЊЕ НА ПЛАТА ВО 2018 ЗА ШУМСКА , ЗАТВОРСКА и РЕДОВНА ПОЛИЦИЈА

Фотографија на Независен Синдикат На Полицијата.

Новост: На што НСП ќе се посвети во претстојната 2018 година?

Тодев:ВО ЗАВРШНА ФАЗА СЕ ПОДГОТОВКИТЕ ЗА ВТОРОТО РЕДОВНО СООБРАНИЕ И ВЕРИФИКАЦИЈА НА ПЛАНОТ ЗА 2018 ГОДИНА . НАЈЗНАЧАЈНИ ПРОЕКТИ ЗА ГОДИНАТА КОЈА ПРЕСТОИ СЕ ПРИФАКАЊЕ И ОБРАБОТКА НА СИТЕ ЗАИНТЕРЕСИРАНИ ПОЛИЦАЈЦИ ЗА ЧЛЕНУВАЊЕ ВО НЕЗАВИСНИОТ СИНДИКАТ. – ДОИЗГРАДБА НА СИНДИКАЛНАТА ИНФРАСТРУКТУРА, -ПРОДОЛЖУВАЊЕ СО БАРАЊА КОИ КЕ СЕ ЗА ПОДОБРИ УСЛОВИ ПРИ РАБОТА, ОДБРАНА НА ЧЛЕНОВИТЕ ВО ДИСЦИПЛИНСКИТЕ И СУДСКИТЕ ПРОЦЕСИ, БАРАЊЕ ПОВИСОКА ПЛАТА, ПОТПИШУВАЊЕ НА КОЛЕКТИВЕН ДОГОВОР ЗА ШУМСКА ПОЛИЦИЈА И АДМИНИСТРАЦИЈА, ПОТПИШУВАЊЕ НА КОЛЕКТИВЕН ДОГОВОР ЗА ЗАТВОРСКА ПОЛИЦИЈА И АДМИНИСТРАЦИЈА , ЗГОЛЕМУВАЊЕ НА БРОЈОТ НА ЧЛЕНСТВО ВО РЕДОВНАТА ПОЛИЦИЈА И ДОБИВАЊЕ НА РЕПТЕЗЕНТАТИВНОСТ ВО ПОЛИЦИЈАТА.

Продолжуваме со соработка со странски СИНДИКАЛНИ ОРГАНИЗАЦИ , ПОДОБРУВАЊЕ НА УСЛОВИТЕ ЗА РАБОТА

Фотографија на Независен Синдикат На Полицијата.

 

Новост се заблагодарува на НСП и на претседателот Гоце Делчев Тодев за реализираното интервју

Снежана Анеска

Напишете коментар