Станиците за мерење на загаденоста на воздухот утрово покажаа многу висока концентрација на ПМ 2,5 честички во Битола

Станиците за мерење на загаденоста на воздухот утрово покажаа многу висока концентрација на ПМ 2,5 честички во Општина Центар, Битола, Тетово и Куманово.

Image result for загаден воздух Битола

Концетрацијата на ПМ 10 честичките е висока во сите скопски општини, како и во Битола, Тетово, Кавадарци и Куманово, додека на средно ниво е во Кичево, Велес и Кочани.

Мерењата покажуваат секојдневен пораст на загадувањето и надминување на среднодневната гранична вредност на ПМ10 која изнесува 50 микрограми на метар кубен

 

Напишете коментар