Дополнителна информација за состојбата со водотеците по последните врнежи од дожд

Од добиените информации од терен се забележува дека на планините каде има снежна покривка, врнежите се од дожд, па така приносот на вода во речните корита и суводолици е по изразен и тоа особено во делови околу Бистра, Шар Планина, Стогово, Кораб, Јабланица, Баба. Поради ова се очекува брз пораст во реките Треска, Радика, Сатеска, Кичевска, Горен трек на Вардар и нивните притоки.
Од ЕЛЕМ информираат дека акумулациите имаат доволно резерви слободен простор да го примат овој воден бран.

Напишете коментар