ВЛАДАТА НАЛОЖИ ФОРМИРАЊЕ НА „АНАСАМБЛ ЗА АЛБАНСКИ НАРОДНИ ОРА И ПЕСНИ ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА“

Прес службата на Владата информираше дека на денешната седница ја разгледа и ја усвои Информацијата за потребата од основање нова Национална установа „Анасамбл за албански народни ора и песни во Република Македонија“- Скопје.

Владата го задолжила Министерството за култура во рок од 30 дена да подготви и до Владата на Република Македонија да достави одлука за основање Национална установа „Анасамбл за албански народни ора и песни во Република Македонија“.

Напишете коментар