253 наши читатели одговориле на нашата анкета, еве ги резултатите

На нашето анкетно прашање – Дали сте задоволни од новата Влада , одговориле вкупно досега 253 читатели.

98 одговориле со ДА

119 одговориле со Не

А 36 одговориле ДЕЛУМНО

Во понеделник  ќе биде поставено ново анкетно прашање за нашите читатели

Напишете коментар