Како може семејство да живее со толку мал износ на месечен приход?

Share Button

Во 2016 година, 29 215 носители на домаќинства (број на домаќинства) се корисници на социјална парична
помош.Прашање е како може семејство да живее со толку мал износ на месечен приход?

* Висината на социјалната парична помош во првите три години на користење на правото се исплатува во 100% од утврдениот износ, а по истекот на третата година, во висина од 50% од утврдениот износ.

За остварување пак на правото , барателот мора да чека и до 4 но и до 5 месеци  од поднесувањето на барањето и потребната документација па дури потоа да добие решение и исплата на социјалната парична помош

Напишете коментар