Доаѓа Божик, идат денови свети, богат на сиромав да се сети!

Share Button

Доаѓа Божик, идат денови свети, богат на сиромав да се сети.Здравиот да го посети болниот, веселиот  да го утеши растажениот, среќникот со несреќник да се дружи на секој рака да се пружи. Сите раскарани да се помират и Божјата љубов да ја шират, за достојно да го пречекаме Христос и да бидеме негови , достојни

 

 

Напишете коментар