Пратениците и патните трошоци

Share Button

Десет пратеници и нивни патни трошоци

За 4 месеци, по 4000 евра за гориво и патарини?

 

Напишете коментар