Повторно вандализам на шеталиште (фото) Се доуништува и она малку кое преостана 

Share Button

Кај битолското шеталиште повторно вандализам. Се доуништува и она малку кое преостана

      

фото: Оливер Геле Танасовски