Помодре водата во градска река во Прилеп

Водата во градската река во Прилеп денеска помодре во еден дел од нејзиното течение.

Причината за ваквата појава не е позната, но веројатно се работи за некое испуштање на хемикалии во водата на реката. Не е познато ниту кој е виновен за ваквата појава, но се поставува прашањето како хемикалиите ќе влијае на животната средина и на здравјето на луѓето.