КРСТОТ НАД ГРАДОТ , СВЕТА НЕДЕЛА И СВЕТА ПЕТКА ВО БИТОЛА (фото)

Share Button
Света Петка над Црн мост во Битола, црквичка и паракливче

  

крстот над Битола (фото архива)

И приквечерие црква Света Недела во Битола