Ден: д.м.г

Најнови фотографии Света Петка Битола

Share Button

Со “Голф” паднал во Маркова река

Share Button

Со завршната сметка гледаме дека Наташа Петровска лажеше за висината на долгот, Битола не должи 13.5, туку 3.5 милиони евра

Share Button

Слепченски манастир

Share Button