Денесовски до Сугаревски-Не глуми Итар Пејо ,во Мариово нема шеици!

Доказ за прост ум е самата негова желба да размислува онака како што размислува мнозинството.Бидејќи вистината не може да се промени во зависнот од бројот на луѓе кои веруваат во неа,ќе истакне Џордано Бруно! Но кај нас е сосема обратно пропорционално од нормалното, или желбата да се размислува онака ,како што во даден момент размислува „мнозинството“,не доведува на прагот на самоуништување!

Искрено,немав намера никого ниту да навредам ,а уште помалку да осудам ,за и околу спорната продажба на Хотелот „Магнус“ во Охрид и земјиште од 35.000 мкв, едноставно сакав да обзнанам дел од она што го поседувам како оснобани сомненија за сторени криминални активности и од таа причина повикувам ЈО да си испита и согласно Закон за Кривична постапка , нели пред Уставот и законот сите сме еднакви??

Крајно , битно ми е селективната примена на одлуки , закони и останато! некои партиски квази војничина , кој до вќера шетаа со „лавчето“ ,денес нивната метаморфоза е толку голема , што дури постануваме како народ класичен светски егземплар , ги надминавме и камелеоните, тие ќе изумрат како вид побргу од нашите народни навики ,секогаш да се лижат кај победникот!?

Цел текстТУКА