(Фото)Битолскиот ЧИНАР е најголемото и едно од најстарите дрвја во Битола и на Балканот

Битолскиот Чинар е најголемото и едно од најстарите дрвја во Битола и на Балканот. Се наоѓа на улица Димитар Влахов на битолскиот Баир, недалеку до Ќерим-беговиот амам и ОУ “Ѓорѓи Сугарев. Се верува дека пред 560 години го посадила затвореничка во битолскиот турски женски затвор.