(фото)Без коментар

Share Button

Битола 2018

(фотографиите се превземени од Оливер Геле Танасовски со негова претходна дозвола)