Фото на денот:Црква „Св. Ѓорѓи“ – манастирска црква која се наоѓа во близина на битолското село Крстоар

Се наоѓа во месноста Сребрена Вода на 200 метра погоре од Св. Христофор во близина на битолското село Крстоар

Манастирска црква посветена на Свети Ѓорѓи

фото:М.М.Миновски