Црква „Свето Благовештение“ – Лавци (фотогалерија)

За името на селото Лавци има две толкувања. Според првото толкување, селото се чувале големи стада овци, со овците имало и кучиња. Ноќе кога сите спиеле доаѓале волци, а кучињата лаеле по нив за да ги бркаат, па селото го добило името по нивниот лаеж. Според второто толкување, во селото се доселиле влашки семејства, па името е изведено од Власи, т.е. Ласи.

Селото Лавци се наоѓа на планината Баба, во близина на градот Битола. Во селото се формирани и маала. Имињата на маалата се Сулоска маала, Горна маала, Долна маала, Белкоска маала, Траноска маала и Орџоска маала.

Има три цркви и тоа

  • Црква „Св. Никола“;
  • Црква „Св. Илија“;
  • Црква „Свето Благовештение“;;

На фотографиите е црквата Свето благовештение

фото новост.мк