“Украси” до битолска фонтана…коњски измет!

Share Button

до фонтаната пред музејот
Коњски измет

фото О.Г.Танасовски