НОВА ХУМАНА МИСИЈА НА „СОС БАЛКАНМЕДИА“ (ГАЛЕРИЈА -ВИДЕО)

Здружение за еднаква застапеност на лица со посебни  Потреби во  медиумите СОС БАЛКАНМЕДИА-Охрид ,продокжуа со својата хумана мисија.Покажуваме и докажуваме дека како опшество мора да се грижиме за лицата со посебни потреби,а за кој државата и ако има закоснка должност да се грижи, тоа не го прави.

муш 3

Денес , на ден 08-06-2018 година , Здружение за еднаква застапеност на лица со посебни  Потреби во  медиумите СОС БАЛКАНМЕДИА-Охрид  доделува :

                                                                        Д О Н А Ц И Ј А

Наменска инвалидска количка  за лица со посебни потреби

На лицето МУШТЕБА АМЕТИ со адреса на живеење во Охрид , улица, Дејан Војвода Бр.208–Општина Охрид.

Донацијата е Наменска инвалидска количка  наменета за инвадилизирани лица,со која можат непречено да се движат во сообраќај и олеснување на нивните секојдневни животни потреби.

Примателот на донацијата МУШТЕБА АМЕТИ  ,ја прима донацијата во ТРАЈНА СОПСТВЕНОСТ од донаторот Здружение за еднаква застапеност на лица со посебни  Потреби во  медиумите СОС БАЛКАНМЕДИА-Охрид.

Донацијата се предава со подпишување на овој Акт за донација на ден 08-06-2018,кога ,Претседател на Р македонија е Др Ѓорѓе Иванов , Премиер на Р.Македонија е Г-дин Зоран Заев,министер за здравство Др Венко Филипче,Градоначалник на Општина Охрид Д-р Јован Стојаноски.

цел текст тука