ЕВЕ КАКОВ Е СЕГА БЕЗИСТЕНОТ ВО СРЦЕТО НА БИТОЛА, КАКО КОЧИНА! (ФОТО)

Лето 2018, град на Конзулите, град во кој ќе наминат туристи ама дај Боже овие работи да не ги погледнат.

Безистен Битола фото

Изграден е во 15 век од страна на Румелискиот Беглер-бег, големиот везир и познат ктитор Кара Даут паша Узунчаршили.

Иако овој објект изгледа мошне сигурно, сепак во текот на своето постоење честопати бил ограбуван и опожаруван, но сепак опстанал. Во рамките на Безистенот кој во периодот од изградбата па сé до XIX век честопати бил доградуван и преградуван влегуваат голем број на дуќани во кои се продавал текстил и скапоцени ткаенини.

Тој воедно претставувал и своевиден трезор каде во посебни делови се чувале парите од даноците од целиот Румелиски вилает пред да бидат однесени во царската благајна.

Од XIX век во него имало вкупно 84 дуќани.

Денеска пак е како кочина.Нечисто и неуредно место