Кога во Битола немало водовод, граѓаните полнеле вода од овде, чешмата кај Офицерски од 20-век се уште е заборавена

 Оваа чешма не е споменик на култура но е дел од заштитена целина а се наоѓа кај Офицерскиот дом во Битола. Се претпоставува дека чешмата датира уште од 20-ти век , поточно кога е израден и Офицерскиот дом.Постарите  битолчани за оваа чешма велат дека во времето кога во градот немало водовод од оваа чешма полнеле вода за пиење.

Чешмата кај Офицерски , Битола 2018