Во Битола денес избран вториот потпретседател на Шумска полиција и администрација

Запознавајќи ја македонската јавност и сите оние кои што ја следат состојбата околу шумската полиција  кои се во рамките на Гранскиот Независен Синдикат на полицијата ги известуваме за следново, како продолжение на она што го имавме  на вонредното собрание одржано на 31 март 2018 година во Штип, денеска го продолжуваме процесот на екипирање на составот во Независниот Синдикат на шумската полиција и администрација- изјави Гоце Делчев Тодев претседател на НСП.

Кире Богевски  од шумската полициска станица од Велес денеска е избран за втор потпретседател на господинот Никола Гагоски кој е претседател на шумската полиција и администрација – додаде Тодев

На овој состанок кој денеска се одржа во Битола имаше и целосна анализа на состојбите во рамките на шумската полиција, повеќе детали од видео изјавите.

Првата видео изјава е од претседателот на НСП , Гоце Делчев Тодев

Втората видео изјава е од новоизбраниот втор потпретседател на шумска полиција и администрација Кире Богевски

С.А