Денес, постојано потенцираме дека живееме во модерно време. Ова се години во кои жените имаат еднакви права, или пак се борат да имаат еднакви права со мажите. Ова е генерација на силните и независни жени.