Битолскиот Офицерски дом е оставен на забот на времето.

Општината предводена од градоначалничката Петровска, не води никаква грижа за овој објект- споменик на културата, па томку затоа членови на УМС на ВМРО-ДПМНЕ одлучија да ги потсетат градските власти за состојбата во која се наоѓа обележјето на Битола.