Кокран@Fortifikacija

Седите море луѓе, седите еј!
Најадени сте и напиени, седите море еј!
Кој од @SobranieMK ќе ни каже колку е Чорба во Бифето?
Или и за ова е информисан @VlatkoVasilj?
Изгледа дека командант Форина само леб и водичка им дава на пратенициве од и -нг бизнис.
За греотица.