Сепак сопственикот си ја најде денес козата во битолскиот училишен двор

Денес како што објавивме во училишен двор во ОУ во Битола, кое се наоѓа во центарот на градот имаше посетителка, па откако објавивме сопственикот отишол и си ја зел од таму