Некои пешаци во Битола не го користат за преминување обележаниот пешачки премин

Некои од пешаците преминуваат на необележан пешачки премин односно не го користат пешачкиот премин за префрлање преку коловозните ленти

(фотографирано кај Атпазар во Битола)