Година дена е дури премногу да се изгради Планинарскиот Дом Копанки

„Година дена е дури премногу да се изгради Планинарскиот Дом Копанки.“ – Повеќе од 1 година ја извршува функцијата Градоначалник на Општина Битола, Наташа Петровска.

#БесплатенНППелистер
#Сподели

YOUTUBE.COM
Фејсбук објава на страницата Бесплатен НП Пелистер