Двајцата останаа да лежат на подот , па во рингот мораше да влезе друг сусдија , за службено да го заврши мечот.

Embedded video