Дел од црквите во Битола низ фотографии

црква  на Пресвета Богородица

црква на Свети Димирија

Свето Благовештение кај Лавци во Битола

црква Свети Никола

Св Троица Битола❤️

Света Недела Битола

црква Света Петка

црква Свети Пантелејмон