Известување за бактериолошки неисправни води

Од ЦЈЗ-Скопје известуваат дека вода за пиење – каптиран извор – Горно маалска с.Орланци (опш.Арачиново) НЕ ОДГОВАРА на Правилникот за безбедноста на водата, заради наод на Escherichia coli.
– Вода за пиење, каптиран извор – чешма под школо во дел од с.Орланци (опш.Арачиново) НЕ ОДГОВАРА на Правилникот за безбедноста на водата, заради зголемен најверојатен број калиформни бактерии.
– Вода за пиење – каптиран извор – чешма зад школо во дол Орланци (опш.Арачиново) НЕ ОДГОВАРА на Правилникот за безбедноста на водата, заради зголемен најверојатен број калиформни бактерии.
– Вода за пиење – водоводна мрежа – чешма во ОУ Страчинци (опш.Гази Баба) НЕ ОДГОВАРА на Правилникот за безбедноста на водата, заради наод на Escherichia coli.
– Вода за пиење, каптиран извор – чешма во дол Виниче (опш.Гази Баба) НЕ ОДГОВАРА на Правилникот за безбедноста на водата, заради зголемен најверојатен број калиформни бактерии.
– Вода за пиење, каптиран извор – јавна чешма 8 чупурчиња-Чучер Сандево (опш.Чучер Сандево) НЕ ОДГОВАРА на Правилникот за безбедноста на водата, заради зголемен најверојатен бројкалиформни бактерии.
– Вода за пиење, каптиран извор – јавна чешма Којчинова -Чучер Сандево (опш.Чучер Сандево) НЕ ОДГОВАРА на Правилникот за безбедноста на водата, заради наод на Escherichia coli.
– Вода за пиење, каптиран извор – јавна чешма сред село Чучер Сандево (опш.Чучер Сандево) НЕ ОДГОВАРА на Правилникот за безбедноста на водата, заради наод на Escherichia coli.