Локализиран и под контрола пожарот кај Македонска Каменица

Голем пожар ја зафати и Македонска Каменица. Дирекцијата за заштита и спасување и денес ангажираше свои воздухоплови од Одделението за специјализирани услуги и со тоа го локализираше и стави под контрола и овој пожар. Со тоа потребата за евакуација на населението е надмината, бидејќи постоеше опасност пламени јазици да зафатат и дел од куќите во околината.
Во моментов, Единиците на локалната самоуправа ја држат ситуацијата стабилна и под контрола, а, Дирекцијата за заштита и спасување 24часа на ден ја следи ситуацијата во целава земја, и со своите човечки и материјално-технички ресурси, активна е на терен онаму каде што има потреба од неа.- известуваат од Дирекцијата за заштита и спасување