Ама веќе не сте интересни со глупостите кој и да сте

Истото па истото , да се уништело, да било онака како што не е убаво, младите дрвца да се кршат, ама веќе не сте интересни кој и да сте што ги уништувате младите дрвца, срам да се немало а камо ли култура

фото О.Г.Т Градско шеталиште Битола