БИТОЛСКАТА ЗОО Е ОСНОВАНА НА 1 МАЈ 1950 година!

Share Button

  Зоолошката Градина е основана на 1 мај 1950 година од страна на група ентузијасти и љубители на животинскиот и растителниот свет од градот Битола. Неколку години по нејзиното формирање, заради специфичноста и важноста на нејзината мисија, Зоолошката Градина преминува под директна надлежност на органите на тогашната државна управа. Една од најголемите промени во целокупното
Complete Reading

Share Button

Турскиот султан Мехмед V Решад во посета на Битола е филм на браќата Милтон и Јанаки Манаки од1911 година во времетраење од 16 минути. Филмот е снимен во стандард техника, без звук, во црно бела техника и 35мм филм.

Share Button

Share Button

Share Button

Share Button

Драгор (поранешно име: Макофро) — река која тече низ Битола. Настанува од повеќе помали реки. Изворишниот дел го чинат повеќе водотеци што извираат од падините на Пелистер и тоа: Сапунчица, Лак Поток, Црвена Pека и Клисурица. Во горните планински делови Драгорот минува низ селата Дихово иБратин Дол, а во долните делови сред Пелагонија (надморска височина
Complete Reading

Share Button

Црквата “Св. Димитрија“ –е изградена во најстрогиот центар на градот во 1830 год. речиси под драматични околности. Самиот габарит на објектот за тоа најдобро зборува, како и релативно сиромашниот екстериер и архитектура, во однос на богатиот ентериер. За префинетата битолска градителска традиција и познатиот вкус за естетското на овдешните граѓани, очигледно една голема замисла на
Complete Reading

Share Button

Create AccountLog In Your Account